Notulen van de vergadering van vrijdag 7 juli 1972