Zaak 131/73: Verzoek om een prejudiciële beslissing, gedaan bij beschikking van de Rechtbank te Trento (Strafkamer) in de zaak Grosoli, Giulio, en Grosoli, Adriano, tegen de Italiaanse Republiek