Beschikking van de Commissie van 1 december 1976 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie voor de tweede openbare deelinschrijving voor de verkoop van witte suiker krachtens Verordening (EEG) nr. 2733/76