BESLUIT (Samenwerkingsprocedure: tweede lezing) betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een beschikking inzake de invoering van een gemeenschappelijk internationaal toegangsnummer voor het telefoonverkeer in de Gemeenschap