Besluit (EU) 2020/2055 van de Raad van 7 december 2020 over het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité dat is ingesteld bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de landsregering van de Faeröer, anderzijds, inzake de wijziging van die overeenkomst door de vervanging van Protocol 3 betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en regelingen voor administratieve samenwerking