Verordening (EEG) nr. 2326/72 van de Commissie van 31 oktober 1972 houdende wijziging van verordening (EEG) nr. 979/72 betreffende de compenserende bedragen die ten gevolge van de monetaire toestand van toepassing zijn op enkele landbouwprodukten alsmede op enkele goederen welke zijn verkregen door verwerking van deze produkten