Verordening (EEG) nr. 2412/78 van de Commissie van 17 oktober 1978 houdende vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector slachtpluimvee voor het tijdvak dat begint op 1 november 1978