Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2237 van de Commissie van 13 augustus 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/3 wat betreft de afwijking voor de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte van venusschelpen (Venus spp.) in bepaalde Italiaanse territoriale wateren