80/112/EEG: Beschikking van de Commissie van 20 december 1979 betreffende vergoeding door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan het Koninkrijk België van in 1978 uitgekeerde premies voor omschakeling van de melkveestapel op de rundvleesproduktie (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)