Beschikking van de Commissie van 11 september 1978 betreffende vergoeding door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan de Franse Republiek van in 1977 uitbetaalde premies voor het slachten van koeien en voor het niet in de handel brengen van melk en zuivelprodukten