Zaak 63/77: Verzoek om een prejudiciële beslissing, gedaan bij beschikking van het Bundesfinanzhof van 5 april 1977 in de zaak Firma Ludwig Poppe tegen Oberfinanzdirektiön Köln