71/315/EGKS: Beschikking van de Commissie van 27 juli 1971 houdende ontheffing van de verbodsbepaling ten aanzien van overeenkomsten betreffende specialisatie in de walsstaalproduktie en de gemeenschappelijke inkoop van ijzererts tussen ondernemingen in de Zuidwestduitse staalindustrie