Ontwerp van een beschikking van de Raad betreffende de activiteiten van bepaalde landen met staatshandel op het gebied van het lijnvrachtverkeer