Beschikking van de Commissie van 28/07/2016 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. COMP/M.8115 - PARTNERS GROUP / FONCIA HOLDING AND ITS SUBSIDIARIES) op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)