Verordening (EEG) nr. 2543/73 van de Raad van 19 september 1973 houdende wijziging van Verordening nr. 129 inzake de waarde van de rekeneenheid en de wisselkoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast