Európsky orgán pre bankovníctvo — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019