Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2019