Voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad houdende een overgangsregeling voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schapevlees