Verordening (EEG) nr. 661/72 van de Commissie van 29 maart 1972 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen