Verordening (EEG) nr. 1376/71 van de Commissie van 30 juni 1971 tot vaststelling van de premies waarmede de heffingen voor rijst en breukrijst worden verhoogd