KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI IR TARYBAI Geresnis reglamentavimas – geresnių stipresnės Sąjungos rezultatų pagrindas$