Beschikking van de Commissie van 5 juli 1978 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de premie voor witte suiker voor de openbare inschrijving krachtens Verordening (EEG) nr. 1320/77