Beschikking van de Commissie van 1 september 1975 met betrekking tot de vaststelling van de maximumbedragen voor de levering van butteroil in het kader van de in de Verordeningen (EEG) nrs. 1972/75 en 2072/75 bedoelde inschrijvingsprocedure