Beschikking van de Commissie van 27 april 1978 waarbij wordt besloten geen gevolg te geven aan de offertes voor de uitvoer van gerst die voor 27 april 1978 zijn ingediend in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1931/77