Europaparlamentets beslut av den 26 februari 2014 om förlängning av tillämpningen av artikel 147 i Europaparlamentets arbetsordning till slutet av den åttonde valperioden (2014/2585(RSO))