Europa-Parlamentets afgørelse af 26. februar 2014 om forlængelse af gyldigheden af artikel 147 i Parlamentets forretningsorden indtil udgangen af den 8. valgperiode (2014/2585(RSO))