Koninklijk Besluit van 09/09/1968, Staatsblad nummer 479