Mededeling van de Commissie krachtens artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2798/71 van de Raad van 20 december 1971