Informatīvs Paziņojums — Sabiedriskā Apspriešana Indonēzijas iesniegtās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas aizsargājamas Eiropas Savienībā 2020/C 78/04