Zaak C-876/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 29 november 2019 door PlasticsEurope tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 20 september 2019 in zaak T-636/17, PlasticsEurope/ECHA