Bericht van inschrijving voor de levering cif van maïs ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 3221/74 van de Commissie van 20 december 1974