Ontwerp-overeenkomst van de Regeringsvertegenwoordigers van de Lid-Staten, in vergadering bijeen in de Raad, betreffende de informatie van de Commissie met het oog op de eventuele uitbreiding van urgente maatregelen op het gebied van het milieubeheer tot de gehele Gemeenschap