Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 juli 1979.