Beschikking van de Commissie van 18/02/2016 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. COMP/M.7886 - POSTFINANCE / SIX GROUP / SIX PAYNET) op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)