Kommissionens forordning (EØF) nr. 522/78 af 14. marts 1978 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug