Beschikking van de Commissie van 26 oktober 1973 tot vaststelling van de bedragen waarmee de monetaire compenserende bedragen in de sector rundvlees moeten worden verminderd