Neuvoston direktiivi, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1968, hyötyajoneuvojen polttoainesäiliöissä olevan polttoaineen verovapaata maahantuontia koskevien säännösten yhtenäistämisestä (68/297/ETY)