Verordening (EEG) nr. 2168/78 van de Commissie van 15 september 1978 betreffende de openstelling van een inschrijving voor het beschikbaar stellen van zachte tarwe als voedselhulp voor de Republiek Bolivië