Bericht van inschrijving voor de interventieaankoop van mageremelkpoeder door de betaalorganen