Verordening (EEG) nr. 2960/74 van de Commissie van 22 november 1974 houdende vaststelling van het bedrag van de steun in de sector oliehoudende zaden