SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2166/93 van Christine ODDY aan de Commissie. Speciale begrotingslijn voor racisme en vreemdelingenhaat