Vec C-284/20 P: Odvolanie podané 29. júna 2020: Bergslagernas Järnvaruaktiebolag proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 29. apríla 2020 vo veci T-73/19, Bergslagernas Järnvaruaktiebolag/EUIPO – Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Nástroj na štiepanie dreva)