Beschikking van de Commissie van 14 november 1972 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie voor de tiende openbare deelinschrijving voor witte suiker krachtens Verordening (EEG) nr. 1897/72