RECTIFICATIE VOOR :# Verordening (EEG) nr. 496/70 van de Commissie van 17 maart 1970 houdende eerste maatregelen ten aanzien van de kwaliteitscontrole bij uitvoer van groenten en fruit naar derde landen