Verordening (EEG) nr. 2867/76 van de Commissie van 26 november 1976 tot wijziging van de elementen voor de berekening van de differentiële bedragen voor kool- en raapzaad