Verordening (EEG) nr. 128/73 van de Commissie van 29 december 1972 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2637/70 van 23 december 1970 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwprodukten