Verordening (EEG) nr. 2120/72 van de Commissie van 3 oktober 1972 houdende vaststelling van forfaitaire waarden voor de waardebepaling van ingevoerde citrusvruchten