Mededeling van de Commissie krachtens artikel 5, lid 5, van de Beschikking 75/210/EEG van 27 maart 1975