Verordening (EEG) nr. 3257/74 van de Raad van 19 december 1974 houdende verhoging van het communautaire tariefcontingent dat geopend is voor het jaar 1974 bij Verordening (EEG) nr. 3590/73, voor courantenpapier van onderverdeling 48.01 A van het gemeenschappelijk douanetarief