Birra Dreher Conclusie van advocaat-generaal Mayras van 30 januari 1974. # Birra Dreher SpA tegen Amministrazione delle finanze dello Stato. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Pretura di Roma - Italië. # Zaak 162-73. TITJUR